HelioStill: zonnepaneel voor waterzuivering en zeewater ontzilting 

HelioStill is het modulaire systeem voor directe thermische ontzilting van zeewater op zonne-energie. Het systeem gebruikt geen andere energiebron dan de zon en is daardoor milieuvriendelijk en kosten efficiënt. Een HelioStill unit bootst de natuurlijke hydrologische cyclus van de atmosfeer na op kleine schaal en produceert in feite regen. 

Met behulp van HelioStills kunnen dorre kustgebieden veranderen in vruchtbare en productieve landbouwgebieden.

HelioStills kunnen worden gebruikt als 'stand alone' toestellen voor kleinschalige, decentrale drinkwaterproductie of ze kunnen in cascade worden geplaatst voor een meer grootschalige, centrale drinkwatervoorziening en water voor agrarische toepassingen. 

HelioStill gebruikt de energie van de zon direct om zouten en andere verontreinigingen uit zeewater te verwijderen door middel van destillatie.    

Een standaard HelioStill unit (1,2 m2) produceert per dag tot 10 liter schoon drinkwater. De hoeveelheid schoon water dat een HelioStill produceert is afhankelijk van het weer, de kracht van de zon en de wind.   

HelioStill is een Nederlands kwaliteitsproduct van Aquastrada. De toestellen zijn gemaakt van aluminium en glas. Heliostill bevat geen bewegende delen waardoor er vrijwel geen slijtage optreedt 

-> Demo video op YouTube